Aby sprostać wysokim wymaganiom rynku, stworzyliśmy w 1986 roku Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELEKTRA

Wykonujemy i uruchamiamy:

 • ozdzielnie średniego i niskiego napięcia
 • stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe
 • linie zasilające kablowe i napowietrzne
 • instalacje automatyki, sterowania i sygnalizacji
 • instalacje oświetlenia i siły
 • instalacje odgromowe i uziemienia
 • instalacje telewizji przemysłowej

Wykonujemy również:

 • race elektroinstalacyjne dla budownictwa ogólnego, komunalnego i przemysłowego
 • roboty telekomunikacyjne, w tym dostarczanie i instalowanie central telefonicznych
 • prace regulacyjno-pomiarowe
 • lokalizacje uszkodzeń kablowych

Do obiektów zrealizowanych przez PHU ELEKTRA należą m.in.:

 • Wytwórnia Szampana w Kownie na Litwie
 • Wytwórnia Win i Wódek w Czerkasach na Ukrainie
 • Fabryka Win Musujących w Koszewie
 • Oczyszczalnia Ścieków w Stargardzie
 • Przepompownia Ścieków w Gryfinie
 • Baza Paliw w Świnoujściu – Port Wojenny WP
 • uzbrojenie działek budowlanych i budowa trafostacji dla Urzędu Gminy Stargard i Urzędu Gminy Ińsko
 • pałace w Koszewie
 • pałac w Kulicach

Ponadto PHU ELEKTRA wykonywała roboty elektryczne dla:
Urzędu Miasta Stargard i Urzędu Miasta Szczecin, Urzędów Gminy w Marianowie, Ińsku i Stargardzie, Agencji Wasności Rolnej Skarbu Państwa, „Texass Ranch Company”, Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, „Kielart” w Szczecinie, „Konsart” w Szczecinie, „Creo” w Szczecinie, KPRB Stargard, Cukrowni „Kluczewo” w Stargardzie, Centrum Spożywczego „Ural” w Czelabińsku, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie.
Kontakt:

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Skontaktuj się już dzisiaj!