Korzystne zakupy z Ospelem

Forum-Rondo-Promocja-39-Ospel3

Regulamin Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 08.07.2016 do 08.10.2016 lub do wyczerpania puli nagród;

 2. Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie, 08-304 Jabłonna Lacka;

 3. Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora zwanych dalej Uczestnikami;

 4. Promocja sprzedaży nosi nazwę „ Korzystne zakupy z Ospelem”

 5. Produkty objęte promocją to: całość asortymentu firmy Ospel S.A

 6. Uczestnicy, którzy dokonają zakupów promocyjnych wyrobów za określoną kwotę, otrzymają nagrodę:

 • Zakup o wartości co najmniej 1 000 PLN netto – nagroda: Bony Sodexo o wartości 50PLN

 • Zakup o wartości co najmniej 2 500 PLN netto – nagroda: Bony Sodexo o wartości 150PLN

 • Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji;

 1. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu osiągnięcia wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody;

 2. Aby otrzymać nagrodę przysługującą za zakupy na kwotę upoważniającą do odebrania nagrody należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 30 września 2016) wraz z kserokopią faktury (faktur) potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu;

 3. Przekazanie nagród Uczestnikowi nastąpi w punkcie sprzedażowym, w którym dokonano zakupu, najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu promocji – o możliwości odebrania nagrody Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie;

 4. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania nagrody, uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba nagród, jednak nie więcej niż trzy nagrody dla jednego Uczestnika;

 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania puli nagród. Łączny koszt nagród nie może przekroczyć 10 tys. zł netto.

 6. O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń;

14. Uczestnicy, po otrzymaniu nagrody podlegają obowiązkowi podatkowemu stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz promocyjny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

16. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem Polska Grupa Elektryczna “Forum-Rondo” Sp. z o.o., Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26, biuro@forum-rondo.pl, pełny regulamin akcji dostępny również na stronie www.forum-rondo.pl

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko / Firma

Adres

Numer telefonu

Numery faktur zakupowych dokumentujące zakup promowanego asortymentu

Łączna wartość netto zakupów promowanego asortymentu w okresie trwania promocji

Nagroda / nagrody

Podpis uczestnika

Wentylator stojący 40cm firmy SKAN

Niezbędny w każdym domu i biurze ze względu na swój ergonomiczny wygląd , można go wkomponować w każde miejsce na twoim biurku, stoliku, szafce. Łopatki wykonane z miękkiego plastiku zupełnie bezpieczne.
Wiatrak jest cichy, wydajny, uniwersalny, wolnoobrotowy i w pełni bezpieczny. Cena 49 zł brutto! Dostępny w Hurtowni Elektra.